top of page
Colored Theatre Lights

Naš
program

Na področju uprizoritvenih dejavnosti, avdio vizualnih komunikacij ter tiskanih medijev oblikujemo, ustvarjamo, izvajamo in tržimo najrazličnejše kulturne dogodke in vsebine. 

Program obsega široko področje uprizoritvenih dejavnosti:

 

  • Produkcija in trženje lastnih gledaliških predstav za odrasle in mladino; 

  • Produkcija in trženje pesniških večerov; 

  • Produkcija avdio in vizualnih kulturnih vsebin; 

  • Vodenje prireditev in dogodkov;  

  • Oglaševanje (tiskani mediji, socialna omrežja, TV reklame) 

  • Zastopanje in posredništvo pri trženju produktov drugih delavcev v kulturi

  • Koprodukcije

Taborijeve Goldbergove Variacije-Photo.j
Samo_Konec_Sveta_2.jpg

Gledališče

Denis_Beganovič.jpg

Glasba

bottom of page