top of page
Taborijeve Goldbergove Variacije-Photo.j

 our-Labyrinth

                          Produkcijska skupina

IZHODIŠČE

IZHODIŠČE

Izkušnje v dolgoletnem delovanju na področju kulture so nas prepričale, da obstaja veliko praznega prostora, ki se ga da napolniti z zanimivimi, izvirnimi in kvalitetnimi vsebinami. Zavedamo se, da na tem področju primanjkuje odgovornega in proaktivnega pristopa pri trženju kulturnih vsebin. Pomembno se nam zdi, da se kultura čim bolj umesti  v naravni prostor in poveže z ostalimi  deležniki v okolju, kot sta na primer kulinarika in turizem.
PODROČJA DELOVANJA

IZHODIŠČE

Produkcija

  • Produkcija/koprodukcija in trženje lastnih gledaliških predstav za odrasle in mladino

  •  Produkcija/koprodukcija in trženje literarnih večerov

  •  Produkcija/koprodukcija avdio in vizualnih  vsebin.

PODROČJA DELOVANJA

Scenaristika

  • Zamisel, organizacija in izvedba različnih prireditev in dogodkov s kulturnimi vsebinami.

  • Zamisel organizacija in izvedba propagandnih sporočil za vse vrste komunikacijskih medijev in socialnih omrežij.

  • Pisanje in izvedba lastnih avtorskih scenarijev.

Zastopstvo

  • ​Zastopanje in posredništvo pri trženju produktov drugih delavcev v kulturi.

Kontaktirajte Nas

Kontaktirajte nas

Imate vprašanja?

Vprašajte nas karkoli! Res.

Hvala za vaše sporočilo!

bottom of page